Obavijest o obradi i zaštiti osobnih podataka na ovim internetskim stranicama

 (dalje: „Obavijest“)

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. je predan održavanju međusobnog odnosa povjerenja putem poštivanja i zaštite Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje: „GDPR“).

 

 

Tko smo mi?

MEDICAL INTERTRADE d.o.o., OIB 04492664153, sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Dr. Franje Tuđmana 3 (dalje: „Društvo“, „mi“) je voditelj obrade za postupke obrade osobnih podataka koji se provode putem ovih internetskih stranica.

Medical Intertrade d.o.o. je voditelj obrade što znači da odlučuje zašto i na koji način će podaci biti  korišteni.

 

Obrada osobnih podataka

Prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, pojam „osobni podaci“ koristi se za sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Funkcioniranje internetske stranice uobičajeno podrazumijeva primjenu računalnih sustava i softverskih rješenja kojima se prikupljaju podaci o korisnicima internetskih stranica i njihovim uređajima, a spremanje i prijenos takvih informacija se vrši automatski prilikom primjene internetskih komunikacijskih protokola. 

Općenito govoreći, putem kolačića i drugih tehnologija koje omogućuju ovakav način prikupljanja podataka, Društvo prikuplja podatke o računalu kojim se koristite kako biste pristupili našoj internetskoj stranici. Nadalje, koristimo informacije o vašem posjetu našoj internetskoj stranici kako bismo vam prikazali našu stranicu te analizirali koje stranice najčešće posjećujete, temeljem legitimnog interesa. Te informacije nam omogućuju da analiziramo i poboljšamo našu stranicu bez narušavanja privatnosti. Međutim, ne postavljamo analitičke kolačiće na vaš uređaj, već kako bismo analizirali i poboljšali korištenje naše stranice, koristimo Plausible skriptu ( više na: https://plausible.io/ ) koja hashira vaše IP adrese te tako imamo uvid samo u hashirane (pseudonimizirane) podatke o posjećenosti naše stranice.

Društvo će ovakve podatke upotrijebiti za dobivanje statističkih informacija o načinu korištenja naših internetskih stranica te osiguranja ispravnog rada i poboljšanja internetskih stranica.

Nadalje, prilikom Vašeg korištenja ovim internetskim stranicama, Društvo također može prikupljati i obrađivati podatke povezane s Vama kao pojedincem, a koji podaci omogućuju Vašu identifikaciju, bilo izravno ili zajedno s dodatnim informacijama, kada ih Vi odlučite pružiti (npr. kada postavite upit ili zatražite od Društva informacije u vezi s određenim proizvodom ili uslugom).

Društvo koristi „privacy friendly“ analitiku  aktivnosti na internetskoj stranici putem  Plausible skripte te može obrađivati Vaše osobne podatke kada ih Vi odlučite pružiti tako da npr.  postavite upit ili zatražite od Društva informacije u vezi s određenim proizvodom ili uslugom).

 

Koje su svrhe i pravne osnove obrade?

Društvo može koristiti podatke koje prikupi putem svoje internetske stranice, u sljedeće svrhe:

· Postavljanje i unaprjeđenje online kataloga proizvoda i pružanja informacija vezanih uz te proizvode na internetskim stranicama Društva. Obrada za ove potrebe se temelji na legitimnom interesu Društva da ispuni svoje ugovorne obveze vezane uz zastupstvo i distribuciju proizvoda.

 

· Podaci se prikupljaju i obrađuju kako bi Društvo pružilo zatražene informacije ili usluge te kako bi se, kada je to potrebno, moglo stupiti u kontakt s Vama i odgovoriti na Vaše zahtjeve i upite. Za ovakvu obradu podataka nije potrebna privola s obzirom na to da je takva obrada nužna za pružanje zatraženih odgovora i/ili usluga, odnosno, postoji legitimni interes Društva za pružanje zatraženih odgovora i/ili usluga.

 

Prikupljene podatke, kao i podatke do kojih Društvo dođe prilikom pružanja usluga i tijekom obavljanja poslova s pojedinačnim partnerom, Društvo će obrađivati u svrhu u koju su dani i o kojoj ste obaviješteni.

Društvo obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

·Postavljanje i unaprjeđenje online kataloga proizvoda i internetskih stranica Društva

·pružanje zatraženih informacija i/ili usluga

 

 

 

 

 

 

 

S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Društvo može, uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, dijeliti podatke s pouzdanim partnerima (uključujući i partnere navedene na ovim internetskim stranicama) te izvršiteljima obrade koji primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka, za potrebe izrade statističke analize, omogućavanje administrativne i tehničke podrške, organizaciju dostave ili slične potrebe.

· Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim privremenim zaposlenicima koji su obvezani na povjerljivost.

Ako će se javiti potreba za prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora, o tome ćemo obavijestiti ispitanika, postupit ćemo kako to nalažu važeći zakoni i propisi te osigurati da su osobni podaci i prava ispitanika primjereno zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Vaše Osobne podatke dijelimo samo s onima s kojima ih je nužno dijeliti za ostvarenje svrhe te koji osiguravaju dovoljnu razinu zaštite.

 

Koja su Vaša prava?

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, kao ispitanik, imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka:

• Pravo na informiranje;

• Pravo na pristup;

• Pravo na ispravak;

• Pravo na brisanje;

• Pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu ako se obrada odvija na temelju privole;

•Pravo na prenosivost podataka;

• Pravo na ograničenje obrade;

• Pravo na prigovor;

• Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

U slučaju da odlučite ostvariti jedno od gore navedenih prava, bez nepotrebnog odgađanja ćemo postupiti po zahtjevu. Također, pružit ćemo informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo o svakom takvom produljenju, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade.

Ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:

· naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove postupanja po zahtjevu; ili

· odbiti postupiti po zahtjevu.

Vaša prava su:

· Pravo na informiranje

· Pravo na pristup

· Pravo na ispravak

· Pravo na brisanje

· Pravo u bilo kojem trenutku povući privolu

· Pravo na prenosivost podataka

· Pravo na ograničenje obrade

· Pravo na prigovor

· Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe Vaših osobnih podataka.

Provodimo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 

Čuvanje osobnih podataka

 

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa s našim partnerom ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito propisuje. Međutim, pohranit ćemo podatke na dulje razdoblje, ako moramo postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako moramo zaštititi interese Društva u vezi s potencijalnom odgovornošću Društva.

Podaci koje ste nam poslali putem internetskog obrasca, kako bismo Vam dali odgovore na Vaša pitanja ili pružili informacije koje zatražite, bit će pohranjeni 3 godine.

 

Čuvamo Vaše podatke koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ili koliko je propisano.

Hoće li se ova Obavijest mijenjati?

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Stoga Vas potičemo da provjeravate ovu stranicu zbog mogućih novih ažuriranja.

Ažurirat ćemo ovu Obavijest prema potrebi.

 

Kontakt informacije

Možete nam se obratiti na:

sluzbenik.osobni.podaci@medical-intertrade.hr

Slobodno nam se obratite s pitanjima.

 

Ova Obavijest je posljednji put ažurirana u travnju 2021.